Manus

MANUSSTOPP

Vi är väldigt glada över alla manus vi får skickade till oss, men att läsa dem tar mycket tid i anspråk. Därför kommer vi tyvärr att införa manusstopp under en tid. Vår förhoppning är att återigen kunna ta emot spontaninskickade manus under år 2017, håll utkik här för uppdateringar!