Mary Adkins

Mary Adkins kommer från södra USA och har studerat på Duke University och Yale Law School. Hon bor i New York med sin familj. Hon undervisar i skrivande och hennes texter har publicerats av bland andra New York Times och The Atlantic.